info-mix.info
 
 

 

Начало


Сравнителна таблица


Климатик или реотан


Дърва или въглища


Полезни връзки


 

Детайли при отопление с електричество

Електроенергията - основна база за сравнение

Отоплението на ток, чрез електрическа печка, е алтернативата по която мерим всичко останало. Ако не броим цената - еленергията е само с предимства, в т.ч. общодостъпност, удобство, пълен контрол на мощността и най-евтино оборудване. Всички тези предимства правят така, че друго гориво, което е по-скъпо от ел. енергията, да отпада като алтернатива за отопление.

Климатик или реотан

Използването на ел. енергията за загряване се характеризира с почти 100% КПД. Това не може да се мери с ефeктивността от 520%, която е постижима от съвременните климатици. Причината е в принципа на топлинната помпа, при който не изгаряме гориво за да добием калории, а преместваме налична топлина от едно място на друго.

Вечен двигател?

Привържениците на перпетум-мобиле не ще успеят да сглобят вечен двигател, чрез своя климатик. При термо-помпата се използва механична енергия за преместване на топлината. Според принципа на Карно - максималната ефективност, която може да се постигне е:
COPmax = TH / (TH - TC), където

TH е абсолютна температура на горещата област (K);

TC е абсолютна температура на студената област (K).

Нека се опитаме обратно да превърнем температурната разлика в механична енергия. Отново е в сила принципа на Карно, като максималното КПД на такъв топлинен двигател е:
КПДmax = (TH - TC) / TH = 1 / COPmax.

С други думи, идеална система "мех. енергия - термопомпа - топлина - мех. енергия" на изхода ще ни даде най-много толкова енергия, колкото сме вложили на входа.

Ефективност на Карно

Теоретичната максимална ефективност на Карно дава стойности, които са истинско предизвикателство пред производителите на климатична техника. Ето как би изглеждал климатик, имащ подобни характеристики:

Външна температура
(C)

Ефективност на Карно
при 20°C в стаята

-20° 730%
-15° 840%
-10° 980%
-5° 1170%
1460%
1950%
10° 2930%

Недостатъци при отопление с климатици

Възможностите на съвременните климатици са добри, но далеч от теоретичния максимум. Ето как изглеждат параметрите на случаен климатик от реномирана марка при стайна температура 20°C:

Външна
температура
(C)

Отдадена
мощност
(KW)

Консумирана
мощност
KW

Ефективност

-10° 2.57 0.87 295%
-5° 3.02 0.95 318%
3.50 1.04 337%
3.95 1.11 356%
10° 4.40 1.18 373%

1) От таблицата веднага се вижда първия недостатък на климатиците - ефективността и мощността падат с понижаване на външната температура. При най-големия студ няма да можем увеличим калориите. Ще ни се отдаде само да наблюдаваме как уреда издухва все по-малко топлина. Заради този феномен - най-вероятно ще ни е необходима резервна мощност през най-студените дни.

2) Като втори недостатък ще споменем относително високата цена на климатичната техника. Тенденцията е за спадане на цените, ведно с повишаване на ефективността.

3) Шумът е трети недостатък на климатиците. Принципа на работа изисква максимален поток въздух за обдухване на топлообменника. Ако не духа - ефективността на климатика би се изпарила, заедно с парите на фреона. Този недостатък отсъства, ако използвате термопомпена инсталция. Тук термопомпата загрява вода за радиаторите.

Предимства при отопление с климатици

Освен удобството на еленергията, климатиците имат още две предимства:

1) най-евтино "гориво";

2) могат да охлаждат през лятото.

Ето как изглежда цената на отоплителната енергия при климатици с различен клас на ефективност:

Отопление

Ефективност

Спрямо
ел. печка

ел. печка 100% 100%
климатик COP 4.0 400% 25%
климатик COP 3.8 380% 26%
климатик COP 3.6 360% 28%
климатик COP 3.4 340% 29%
климатик COP 3.2 320% 31%
климатик COP 3.0 300% 33%
климатик COP 2.8 280% 36%
въглища 250 лв./тон 77% 39%
дърва 80 лв/куб. 77% 40%
топлофикация 92%

51%

дърва 120 лв/куб. 77% 61%

По стандарт - COP на климатика се дава при външна температура от 7° и вътрешна 20°. Горната таблица би отговаряла напълно за климата в Тракийската низина.

 
 
   

 

© info-mix.info