info-mix.info

 

 

 

Начало


Сравнителна таблица


Климатик или реотан


Дърва или въглища


Полезни връзки


 

Колко струва топлината?

Отоплителен сезон 2016/2017

От 1-и юли 2016 г. цената на софийското парно намаля с 3.4 %, a eлектроенергията за битови потребители леко се повиши с 0.8% (EVN).

 

Движение на цените от 01.07.2011 г.

 

Сравнителна таблица

За целите на следващата таблица сме приели, че необходимата топлоенергия е 5200 киловатчаса за сезон. Това би стоплило софийски панелен едностаен апартамент  с южно изложение.

Отопление
(5200 KWh)

Мяр-
ка

Калори-
чност
(KWh)

Ефек-
тивност

Загуба
преото-
пляне 1)

цена
(лв) 2)

Гориво
за сезон

Спрямо
ел. печка

ел. печка KWh 1.0 100% 0% 0.177 910 лв 100%
гео термопомпа KWh 1.0 420% 3% 0.177 223 лв 25%
дърва 50 лв. кубик 1500 77% 3% 50 232 лв 25%
климатик COP 3.6 KWh 1.0 360% 0% 0.177 253 лв 28%
въглища кг 4.88 77% 3% 0.25 357 лв 39%
дърва 80 лв. кубик 1500 77% 3% 80 371 лв 40%
котел въглища кг 4.88 65% 6% 0.25 436 лв 47%
климатик 70%;
ел.печка 30%
KWh 1.0 202% 0% 0.177 450 лв 50%
дърва 100 лв. кубик 1500 77% 3% 100 464 лв 50%
топлофикация София KWh 1.0 92% 6% 0.0774 465 лв 51%
пиролизен котел кубик 1500 72% 6% 100 512 лв 56%
екобрикети кг 5.1 77% 3% 0.39 532 лв 58%
дърва 120 лв. кубик 1500 77% 3% 120 557 лв 61%
пропан-бутан
(газ. печка)
л 7.65 98% 0%

0.88

610 лв 66%
природна газ за лев куб.м 9.08 90% 0% 1.00 3) 636 лв

69%

нафта л 11.6 90% 0% 1.94 966 лв 105%
               
ел-енергия дневна KWh 1.0 100% 0% 0.207 1074 лв
ел-енергия нощна KWh 1.0 100% 0% 0.117 610 лв
               

Отопление
(5200 KWh)

Мяр-
ка

Калори-
чност
(KWh)

Ефек-
тивност

Загуба
преото-
пляне

цена
(лв)

Гориво
за сезон

Спрямо
ел. печка

1) Загубата от преотопляне се появява при слаб контрол върху мощността.

2) Цените са актуални към 6-и юли 2016 г.

3) Цената на природната газ е условна понеже варира в широки граници за различните градове.

 

Термо-помпа или дърва?

Най-древното гориво и най-модерните технологи се съревновават за челното място в нашата класация. Горната таблица не включва всички детайли. Част от алтернативите не са приложими за всяко жилище. Отоплението с климатик има особености, поради които, най-често ще е необходима резервна мощност. Към калкулацията трябва да се прибави и цената на оборудването.

 
 
   

 

© info-mix.info