info-mix.info
 
 

 

Начало


Сравнителна таблица


Климатик или реотан


Дърва или въглища


Полезни връзки


 

Детайли при отопление с твърдо гориво

Кубик, палет или стер

Стер или пространствен кубичен метър - това са по-официалните названия на понятието "кубик дърва". Един истински кубик дърва за огрев имаме при  фигура от надлъжно подредени стволове с размери 1 х 1 х 1 м.

С цел дървата "да не падат", някои търговци подреждат редовете напречно един на друг - това "орязва" около 6% от дървесината. Ако дървата са нарязани или нацепени допълнително се загубват приблизително 5% от "кубика". В случай, че дървата са нахвърляни безразборно загубата е около 10-20 %.

Доста честа практика е нарязани или нацепени дърва да се продават на палет, който бил "приблизително един кубик". За жалост належащо е да се ходи с рулетка и да се преценя подредбата на дървата, за да може да се изчисли цената. Ето какво показа нашето проучване в 3 склада за дърва (септ. 2008 г.):

1) палет от 0.64 куб. м за 69 лв. = 121 лв./кубик (нарязани; напречно)

2) палет от 0.77 куб. м за 78 лв. = 107 лв./кубик (нарязани; надлъжно)

3) палет от 0.85 куб. м за 70 лв. = 82 лв./кубик (метровки; надлъжно)

Калоричност на дървата

Един килограм суха дървена субстанция има ~5.0 KWh/kg. Около 5-10% от калориите отиват за изпарение на влагата, като този процент леко се променя при различна влажност на дървата. Влажността на дървата най-практично се измерва с иглени влагомери.

За база на нашето сравнение използваме 1 стер букова дървесина, който е с полезна калоричност ~1500 KWh/кубик при влажност 20%. Отделните дървесни видове са с различна плътност и калоричност. Ето как се отнасят спрямо буковата дървесина:

Дървесен вид

Калоричност за 1 стер
(при бук = 100)

широколистни

 
акация 99
бреза 82
бук 100
габър 104
дъб 97
конски кестен 76
липа 70
орех 99
слива 105
топола 59
череша 86
черница 108
ябълка 98

иглолистни

бял бор 80
бяла ела 71
смърч 71
черен бор 85

Цени на дървата

Ако имате собствена гора, то ще трябва да платите горски такси, за дървосекачи и за транспорт. Дървата в този случай ще ви излязат по 30-40 лв./кубик.

За горна граница можем да приемем цената на добре подредени и нацепени дърва в хипермаркетите - там палети от половин кубик се предлагат по 59.99 лв, т.е. 120 лв. за кубик.

Добра възможност е закупуването на дървени изрезки от дъскорезниците. Не може да се отопляваме само на изрезки, но от 20 до 40% от горивото може да се осигури по този начин. Цената с транспорта е около 25-35 лв./кубик, като най-често изрезките са от иглолистни дървесни видове.

Ето как изглежда сравнението на дървата и въглищата с другите алтернативи:

Отопление

Ефективност

Спрямо
ел. печка

ел. печка 100% 100%
дърва 30 лв 77% 15%
дърва 40 лв 77% 20%
дърва 50 лв 77% 25%
климатик COP 3.6 360% 28%
дърва 60 лв 77% 30%
въглища 225 лв 77% 35%
въглища 250 лв 77% 39%
дърва 80 лв 77% 40%
въглища 275 лв 77% 43%
дърва 100 лв 77% 50%
топлофикация 92%

51%

дърва 120 лв 77% 61%

Цени на въглища

Стойността на въглищата варира сравнително малко в различните райони на страната. Най-разпространени са въглищните брикети родно производство, чиято калоричност е 4.88 KWh/kg. Предлагат се и вносни въглища, чиято калоричност и цена са по-високи. Съпоставката с "донбански" въглища (калоричност ~6.0 KWh/kg) показва, че те излизат приблизително наравно с брикетите. Разбира се цената е различна ако въглищата са насипни или пакетирани, като има и транспортни разходи.

 
 
   

 

© info-mix.info